Política de Privacitat

Conforme a l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril (“Reglament General de Protecció de Dades” o “RGPD”), aquesta Política de Privacitat s’aplica als tractaments de dades de caràcter personal que ASCENSORS MAR, S.L., realitza com a Responsable dels tractaments, en relació amb les dades que els usuaris i/o clients (persones físiques) faciliten a conseqüència de la sol·licitud d’informació dels serveis i/o productes que presta i comercialitza a través del seu web, o recaptats en qualsevol de la seccions del lloc web WWW.ASCENSORESMAR.COM

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

 • Denominació Social: ASCENSORES MAR, S.L.
  Marca comercial: ASCENSORES MAR, S.L.
  Adreça: C/ SAN PEDRO 15 – CP: 08930 – SANT ADRIÀ DEL BESÒS (BARCELONA)
  CIF: B08811804
  Email: ascensoresmar@hotmail.com

FINALITAT DEL TRACTAMENT:

Les seves dades personals s’ utilitzaran amb la finalitat genèrica de la gestió i control de la relació comercial establerta i, específicament per:

 • Gestionar l’accés complet i la utilització correcta dels serveis i/o productes per part dels usuaris dels mateixos.
 • Per comunicar amb els usuaris en resposta a incidències, sol·licituds, comentaris i preguntes que ens realitzi a través dels serveis i/o productes, així com als formularis de contacte de la nostra pàgina web (inclosos, correus electrònics i/o les trucades telefòniques).
 • Per proporcionar, actualitzar, mantenir i protegir els serveis i/o productes i activitats.
 • Per oferir nous serveis i/o productes, ofertes especials o actualitzacions.
 • En el seu cas, gestionar processos de selecció de personal en processos selectius de treballadors i/o col·laboradors.
 • Comunicacions: Podrem enviar-li correus electrònics, missatges i altres tipus de comunicació en referència als serveis i/o productes, qüestions tècniques i canvis en els mateixos. Aquestes comunicacions es consideren part dels serveis i/o productes i no hi pot renunciar.
 • Comunicacions Comercials (Màrqueting): Podrem utilitzar les seves dades per contactar-li, tant per via electrònica com no electrònica, per realitzar enquestes, obtenir la seva opinió sobre el servei prestat, i, ocasionalment, per notificar-li canvis, desenvolupaments importants dels serveis i/o productes, ofertes i/o promocions dels nostres serveis i/o productes o de terceres empreses relacionades amb nosaltres. Aquestes ofertes comercials seran, en tot cas, autoritzades de forma expressa i separada per l’ usuari que, pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment a rebre aquestes notificacions utilitzant el mecanisme implementat a l’ efecte en les mateixes, o bé, des de les preferències del compte de client.

No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat més enllà de les descrites anteriorment llevat que vingui imposat per llei o hi hagi algun requeriment judicial

TERMINI DE CONSERVACIÓ:

Les dades personals proporcionades es conservaran i tractaran mentre es mantingui la relació de prestació de serveis i/o productes, sense perjudici de la possibilitat d’exercitar el seu dret de supressió, en aquest cas ASCENSORES MAR, S.L. bloquejarà les seves dades durant el temps que pensin les seves obligacions legals.

Les dades personals de les persones interessades en la recepció d’informació sobre els serveis i/o productes es mantindran en el sistema de forma indefinida mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal per al tractament de les dades és la legitimació basada en el consentiment de l’ interessat prestat per a les finalitats anteriorment descrites, que es demanarà en el moment de:

 • abans de procedir a tractar les seves dades,
 • procedir al registre com a client o,
 • procedir a l’ enviament de comunicacions de productes d’ ASCENSORS MAR, S.L. de:

Les sol·licituds d’informació que ens faci arribar requereixen que l’interessat ens faciliti de forma voluntària les dades necessàries per poder atendre’l o prestar-li els serveis i/o productes.

No obstant això, l’ interessat pot lliurement negar-se a facilitar-nos aquestes dades o, posteriorment, revocar el consentiment prèviament atorgat per tractar les seves dades, si bé aquesta negativa implicarà la impossibilitat que puguem atendre la seva petició.

Igualment, podrem tractar les seves dades en base a l’Interès legítim d’ASCENSORS MAR, S.L. en mantenir i fidelitzar els seus clients i/o usuaris i atendre millor les seves expectatives o interessos prèviament manifestades, ex.: millorar productes, gestionar sol·licituds, consultes o reclamacions, oferir serveis i/o productes similars als contractats, informar sobre promocions etc., sens perjudici del compliment per part d’ ASCENSORES MAR, S.L. de la resta d’ obligacions relatives a l’ enviament de comunicacions comercials per via electrònica.

ASCENSORES MAR, S.L. entén que en facilitar-nos aquestes dades, l’ interessat garanteix i es fa responsable de la veracitat, actualitat i exactitud dels mateixos i que accepta i consent expressament en el seu tractament per a les finalitats abans descrites.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES.

Amb caràcter general, ASCENSORES MAR, S.L. no cedirà les seves dades personals a tercers llevat que estem obligats legalment a això o vostè ens ho hagi autoritzat expressament en fer ús dels nostres Productes.

En acceptar les Condicions dels Productes, vostè consent expressament en aquestes cessions. En cas de revocació del seu consentiment no podrem seguir prestés els serveis.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES.

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en ASCENSORES MAR, S.L. es tracten dades personals que li conciernen, o no. En particular, vostè pot exercir davant ASCENSORES MAR, S.L. els drets següents:

 • Dret d’ accés: permet a l’ interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
 • Dret de rectificació: permet corregir errors, modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes i garantir la certesa de la informació objecte del tractament.
 • Dret de supressió: permet demanar l’ eliminació de les dades objecte de tractament quan ja no siguin necessàries per a l’ execució o prestació del servei.
 • Dret d’ oposició: dret de l’ interessat a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o s’ hi cessi, llevat de motius legítims o per a l’ exercici o defensa de possibles reclamacions, cas en el qual els mantindrem bloquejats durant el termini corresponent mentre hi assisteixin les obligacions legals.
 • Dret d’ oposició a la tramesa de publicitat: Els interessats podran oposar-se a l’ enviament de comunicacions comercials per part d’ ASCENSORES MAR, S.L.. En aquest cas pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment a rebre aquestes notificacions utilitzant el mecanisme implementat a l’ efecte en les mateixes, o bé, des de les preferències del compte de client.
 • Limitació del tractament: En determinades circumstàncies, els interessats podran demanar la limitació del tractament de les seves dades, cas en el qual únicament es conservaran per a l’ exercici o defensa de reclamacions.
 • Portabilitat de les dades: les persones interessades poden sol·licitar rebre les dades que l’incumbeixin i que ens hagi facilitat o que –sempre que tècnicament sigui possible– se’ls enviem a un altre responsable de tractament de la seva elecció, en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Possibilitat de retirar el consentiment: Així mateix, l’ interessat té dret a retirar en qualsevol moment el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment prestat en el moment de facilitar-nos les seves dades.

Si desitja exercir algun dels drets exposats, pensem que ens remeti carta amb totes les seves dades, incloent DNI a: ASCENSORES MAR, S.L., C/ SAN PEDRO 15 – CP: 08930 – SANT ADRIÀ DEL BESÒS (BARCELONA), o ens enviï un e-mail a ascensoresmar@hotmail.com indicant el tipus de dret que vol exercir.

Possibilitat de reclamar davant l’Autoritat de Control ASCENSORS MAR, S.L. l’informa igualment del dret que l’assisteix de presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

INFORMACIÓ ADICIONAL.
Conservació de determinades dades: ASCENSORS MAR, S.L. informa que, en compliment de les disposicions de la Llei 25/2007, de 18 d’octubre, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques i a les xarxes públiques de comunicacions, haurà de procedir a retenir i conservar determinades dades de trànsit generades durant el desenvolupament de les comunicacions amb la finalitat de cedir-les a les autoritats legitimades, quan concorrin les circumstàncies legals en ella previstes.

Dades registrades: Com en la majoria de productes subministrats per Internet, els nostres servidors recopilen informació de manera automàtica quan l’usuari utilitza els serveis de la web. Aquestes dades de registre poden incloure l’ adreça IP, la identificació del dispositiu des del qual s’ accedeix als productes, el sistema operatiu, la configuració del dispositiu.

Mesures de seguretat:Adoptem les mesures de protecció de dades necessàries per evitar la pèrdua d’ informació, alteració de dades, o l’ accés per personal no autoritzat a la mateixa.

 

© 2022 ASCENSORES MAR | Política de Privacitat | Política de Cookies | Avís Legal | Desenvolupament web ETL Digital Services